Przedsi?biorstwo MARKO specjalizuje si? w:przycisk_uslugi.png

  • budowa domw - z kompleksow? realizacj? wszystkich jej etapw

  • pracach malarskich, tynkarskich i wyko?czeniowych

  • ocieplaniu budynkw i dachw

  • od?nie?aniu dachw, parkingw i posesji

  • us?ugach spawalniczych

  • uk?adaniu paneli, glazury i terakoty

  • monta?u ?cianek dzia?owych

  • oraz wielu innych pracach remontowo budowlanych, zach?camy do wysy?ania zapyta?.

Wysoko wykwalifikowana kadra oraz bogate do?wiadczenie zdobyte podczas realizacji prac
dla r?nych ga??zi przemys?u, pozwalaj? zapewni? naszym klientom najwy?sz? jako?? realizowanych zada?.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy.

PRACOWNICY I ZARZ?D

P.U.-B. MARKO